Skapar företag som snabbt hittar en internationell marknad fler jobb, och vilken typ av jobb skapar de? På uppdrag av Eurofound kommer Oxford Research under våren kartlägga sysselsättningsdynamiken i born global-företag i tre europeiska länder.

I debatten kring globalisering uppmärksammas ofta born global-företag som den nya naturliga företagsmodellen på en internationell marknad. Ett born global-företag är ett företag som snabbt hittar en internationell marknad och tidigt inleder omfattande exportaktiviteter. Inte minst i Sverige har denna företagsmodell skapat stort intresse tack vare framgångsrika företag som Spotify, Skype, Mojang och Daniel Wellington för att nämna några. Dock är born global-företag fortfarande få till antalet och vi vet relativt lite om hur de skiljer sig från andra företag vad gäller överlevnadsgrad, sysselsättningsdynamik och tillväxtmönster.

Oxford Research kommer under våren på uppdrag av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) undersöka och jämföra sysselsättningsdynamiken i born global-företag i tre europeiska länder. Målet med undersökningen är att kartlägga hur denna företagsmodell skiljer sig från andra när det gäller att skapa jobb. Undersökningen kommer utöver antal skapade jobb även titta på lönenivåer, anställningsformer, kön- och åldersfördelning samt branschdistribution i born globals. Uppdraget kommer genomföras tillsammans med ett flertal internationella partners inom Oxford Researchs nätverk, bland annat Spanska IKEI Research & Consulting.