Uppdragsgivare: Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm

Oxford Research genomför en studie av hur hamnrelaterat buller har hanterats i fem europeiska stadsutvecklingsprojekt. Buller är en förorening som får relativt liten uppmärksamhet, men som kan ha stor negativ inverkan på hälsa och livskvalitet. I och med att stora hamnområden succesivt öppnas upp för stadsutveckling, har också frågan om hur man hanterar buller från närliggande hamn- och industriell verksamhet aktualiserats. Studien syftar till att samla erfarenhet om hur hamnrelaterat buller har hanterats i stadsutvecklingen, och på så vis visa på möjligheten att integrera och samlokalisera hamnverksamhet med bostadsbebyggelse utan att göra avkall på en god boendemiljö.

Studien är beställd av kommunerna Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm som tillsammans driver städerna projektet “Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet”.