Uppdragsgivare: Region Skåne, Näringsliv Skåne

Oxford Research ska på uppdrag av Näringsliv Skåne leda ett företagarnätverk med fokus på CSR-frågor och hållbart företagande i Skåne. Uppdraget omfattar att leda sex nätverksträffar och sträcker sig till och med våren 2013.

Målgruppen för nätverket är små och medelstora företag.  Uppdraget innebär bland annat att handleda och vägleda fyra grupper av företag i arbetet med att arbeta fram en metod för hur små och mellanstora företag kan implementera CSR-strategier i sin organisation.

Arbetet med företagsnätverket bygger på en studie som Näringsliv Skåne låtit genomföra där 200 företag har fått svara på sitt intresse och sin syn på CSR. Enkäten visade att det finns ett stort intresse och behov av att veta mer om hur företagen kan arbeta med dessa frågor, något som Oxford Research hoppas kunna bidra till.