Oxford Research följeforskar projektet Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation.

Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet (LTU) att följeforska projektet Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation. Projektet, vars huvudsakliga målgrupp är små- till medelstora företag (SMF), syftar till att utveckla och förnya datacenterbranschen i regionen och bidra till att regionen blir världsledande inom datacenter. Detta genom att bidra till nyskapande, förnyande och utvecklande av SMF:s produkter och tjänster. Projektet sker inom ramen för satsningen Data Centre Business Accelerator som bygger på Länsstyrelsen i Norrbottens datacenterstrategi Strategi för att skapa en världsledande teknikregion i Norrbotten för klimatsamarta effektiva datacenter.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se