Oxford Research har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en studie som undersöker hinder för gränsöverskridande digitalisering i de nordiska länderna. Studien leds av Oxford Research Danmark i samarbete med kontoren i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Digitaliseringen av offentliga tjänster har på flera sätt underlättat för medborgare och företag i de nordiska länderna. Samtidigt är det inte alltid som de digitala lösningarna underlättar för människor och företag som pendlar mellan länder eller som väljer att flytta till ett annat land.

Studien på uppdrag av Nordiska ministerrådet ska identifiera digitala hinder för medborgare och företag som valt att omlokalisera till ett annat nordiskt eller baltiskt land. Studien syftar till att peka ut prioriterade områden inom vilka digitala system bör integreras mellan länder och områden där bättre information behövs.

Oxford Research Sverige ansvarar för att intervjua medborgare och företag i Sverige och Åland om deras erfarenheter av digitala hinder kopplade till omlokalisering.

Klicka här för att komma till den fullständiga projektbeskrivningen på engelska.

För frågor om den svenska och åländska delen av studien, kontakta Stefanie Lange Scherbenske, stefanie.scherbenske@oxfordresearch.se

För frågor om uppdraget, kontakta Jeppe Høst på Oxford Research Danmark, jho@oxfordresearch.dk