Oxford Researchs har tillsammans med Damvad Analytics och en forskare vid Mälardalens högskola uppdragits att genomföra en effektutvärdering av Partsrådets program Hållbart arbetsliv.

Partsrådet är en ideell organisation som drivs gemensamt av staten i egenskap av arbetsgivare och de fackförbund som organiserar statligt anställda. Partsrådets främsta uppdrag är att stödja de lokala parterna i en rad olika arbetsområden som beslutas om i kollektivavtal. Med programmet Hållbart arbetsliv, som genomförs mellan 2018 och 2022, vill Partsrådet bidra till att skapa en bättre arbetsdag, varje dag i staten. Genom innovativt tänkande och operativa insatser direkt till myndighet vill man förbättra hälsa och engagemang bland de anställda i den statliga sektorn.

Oxford Researchs uppdrag innefattar en effektutvärdering av Partsrådets program Hållbart arbetsliv. För att utvärdera programmet kommer ett teoribaserat arbetssätt och bidragsanalys att tillämpas. Utvärderingen genomförs i samarbete med Damvad Analytics och med stöd av Wanja Astvik, arbetslivsforskare vid Mälardalens Högskola.

Utvärderingen slutrapporteras under våren 2023.