CSES, The Centre for Strategy & Evaluation Services, utför under våren 2014 en undersökning om kostnaderna för de sammanlagda effekterna av efterlevnaden av EU:s lagstiftning för små och medelstora företag. Oxford Research AB samarbetar med CSES och ansvarar för undersökningen i Sverige.

Syftet med undersökningen, Compliance Costs for SME, är att:

  • analysera den aktuella situationen för små och medelstora företag i Europa avseende kostnader som uppstår vid efterlevnad av existerande EU-lagstiftning och dess nationella implementering inom fem sektorer.
  • bedöma kumulativa effekter på små och medelstora företag avseende efterlevnad av de bestämmelser som för närvarande gäller för enskilda företag inom specifika ekonomiska sektorer, och jämföra dessa kostnader i olika länder. Detta projekt skiljer sig från andra på grund av fokus på effekten av flera delar av lagstiftningen på små företag och hur de interagerar, istället för på endast en.

Resultatet från den svenska undersökningen kommer att ingå i CSES rapport som ska  vara klar sommaren 2014.