Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är medlem i den Europeiska organisationen EURES, ett samarbetsorgan för Europas arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlingen har därmed i uppdrag att arbeta för att underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU. För att arbeta med detta finns ett sextiotal Eures-rådgivare runt om i Sverige som arbetar specifikt med EURES.
Under 2014 och 2015 sjösatte EU en reform för att modernisera EURES. Det blev mer fokus på matchning av arbetssökande och arbetsgivare runt om i Europa. Arbetsförmedlingen initierade ett förändringsarbete som Oxford Research nu har fått i uppdrag att utvärdera.
Utvärderingen ska resultera i en rapport med tydliga rekommendationer för Arbetsförmedlingens fortsatta förändringsarbete.