Utvärdering av Arbetsförmedlingens European Employment Services (Eures).

Oxford Research har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att utvärdera EURES – European Employment Services. EURES är sedan 1993 ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES-länderna och Schweiz som har i uppgift att främja fri rörlighet på arbetsmarknaden. Syftet med Eures-nätverket är att stödja arbetssökande att hitta arbete i andra länder och att ge service till arbetsgivare att rekrytera internationellt. Arbetsförmedlingen fungerar som svensk partner i Eures-nätverket och ansvarar för att utföra uppdraget i Sverige. Sammanlagd finns 63 EURES-rådgivare och cirka 300 EURES-assistenter anställda på Arbetsförmedlingens kontor runt om i Sverige

Utvärderingen ska täcka Eures verksamhet i Sverige mellan 2009 och 2013 och fokusera på kontext, output, resultat, lärdomar och rekommendationer. Utvärderingen genomförs med hjälp av intervjuer och en webbenkät med EURES-rådgivare, EURES-assistenter, handläggare för Arbetsförmedlingens reguljära tjänster, samt ett urval av chefer på Arbetsförmedlingskontor.

För mer information, kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se.