Oxford Research agerar expertstöd åt finska Arbets- och Näringsministeriet

Arbets- och Näringsministeriet i Finland har utsett Ylva Grauers Berggren som expertstöd för utformning och upphandling av programutvärderingar. Tillsammans med Oxford Research finska kontor arbetar Ylva fram ett metoddokument som ska utgöra underlag för att Finland ska kunna upphandla tjänster som motsvarar de krav som ställs från EU-kommissionen på utvärderingar för perioden 2014-2020