Oxford Research har fått i uppdrag av Kärnavfallsrådet att i sex fallstudier av Belgien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien undersöka hur kompetensförsörjningssystemet inom strålsäkerhet ser ut i respektive land.

Oxford Research har fått i uppdrag av Kärnavfallsrådet att undersöka hur kompetensförsörjningssystemen inom strålsäkerhet ser ut i sex utvalda europeiska länder. Uppdraget, som ska utgöra ett kunskapsunderlag i Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport till regeringen i februari 2020, har som övergripande syfte att öka kunskapen om den internationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhet.

Uppdraget består av ett antal fallstudier, med fokus på två områden. Det första fokusområdet handlar om att ge övergripande beskrivning av länderns kontext i förhållande till kärntekniska verksamheter och kompetensförsörjningsläget i stort. Det andra fokusområdet undersöker hur landets kompetensförsörjningssystem är uppbyggt i förhållande till ansvarsfördelning och finansering.

Sammantaget kommer sex fallstudier att genomföras av Belgien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien. Datainsamlingen kommer att bestå av en kombination av skrivbordsstudier och expertintervjuer.

Uppdraget slutrapporteras i juni 2019.