Integration på arbetsmarknaden

Oxford Research har bidragit till en jämförande rapport om metoder för integration av flyktingar och asylsökande i Europa. Rapporten är utgiven av Eurofound, som Oxford Research är nationell korrespondent åt i Sverige, Finland och Danmark. Rapporten ger en översikt över hur europeiska och nationella institutioner bemött ökningen av antalet flyktingar som anländer EUs medlemsländer. En av rapportens slutsatser är att de nordiska länderna i hög grad involverar sociala parter i integrationen av flyktingar och asylsökande. Andra skillnader mellan hur de nordiska länder tar sig an integrationsutmaningen ges i rapporten. Du hittar studien  här.

Integration är ett fokusområde hos Oxford Research, i nationell, nordisk och europeisk kontext.