Oxford Research bidragit till en förstudie om ett nytt konstmuseum i Malmö

Torsdagen den 15 juni presenterades vid Kulturnämndens sammanträde de tre delarna i en förstudie som genomförts av Kulturförvaltningen under våren med fokus på förutsättningarna för ett nytt konstmuseum i Malmö.

Förstudien består av tre delar och kommer att utgöra ett underlag för vidare diskussioner i frågan. De tre delarna är:

  • Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö Konstmuseum, en rapport utförd av Oxford Research AB
  • Lokaliseringsmöjligheter för konstmuseum i Malmö stad, utförd av Planenheten/ Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Kulturförvaltningen, Fastighetskontoret och Serviceförvaltningen
  • Nytt Konstmuseum i Malmö, en förstudie utförd av Malmö Konstmuseum/ Kulturförvaltningen

I effektanalysen genomförd av Oxford Research diskuteras målbilder och önskvärda slutlägen utifrån kulturperspektiv, besöksnäringsperspektiv och stadsutvecklingsperspektiv. Analysen är baserad på fem olika geografiska lägen i Malmö – och diskuterar utifrån dessa tänkbara ekonomiska sociala, strukturella och verksamhetsrelaterade effekter.

– Många vill se mer av Malmös fantastiska konstsamling, och syftet med studien är att ta fram ett underlag för arbetet med att finna en lösning på lokalproblemet. Samlingen har potential att bli en riktigt bra grundplåt på en ny dynamisk arena för konst och kultur i Malmö, säger Cecilia Widenheim, chef på Malmö Konstmuseum.

Oxford Research har intervjuat personer som arbetar med Malmö och Skånes utveckling, både från museivärlden och andra delar. Bland förslagen var det alternativen Triangeln och Amiralsstaden (Rosengårds station) som föredrogs av de flesta.

– Triangeln föredras för dess centrala läge, hur infrastrukturen ser ut. Det är stora flöden som passerar där, tillgängligheten är stor och man ser att det finns möjligheter att skapa synergier med andra verksamheter. Riskerna man ser är att det kan bli en överetableraring på just den här platsen. Amiralsstaden (vid rosengårds station) är ett område som upplevs att ha en potential, det kommer bli stationsnära och man ser att det kan utvidga stadskärnan. En placering där skulle också kunna göra att målgrupper som idag inte ser ett konstmuseum som något för dem, väljer att gå dit. Det kan bli ett lyft för både området och museet att nå nya grupper, säger Caroline Romanov från Oxford Research.

Studien har uppmärksammats i media:

Sveriges Radio P4, Entré tänkbart hem för Malmö Konstmuseum

Sveriges Radio Kulturnytt, Vart ska Malmö konstmuseum flytta?

Sydsvenskan, Entré eller Rosengård – här är de fem tänkbara platserna för ett nytt konstmuseum

Skånska dagbladet, Fem utpekade platser för konstmuseet

Länk till pressmeddelande