Oxford Research utvärderar tre forskartjänster inom strålsäkerhetsområdet

Inom det nyligen tecknade ramavtalet med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utför Oxford Research en utvärdering av tre seniora forskartjänster som under sex års tid har finansierats av SSM. Tjänsterna har etablerats inom områdena radiobiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri med målet att bilda långsiktigt hållbara forskningsmiljöer som bidrar till att säkra den svenska kunskapsutvecklingen inom strålsäkerhetsområdet.

Utvärderingen kommer att undersöka effekter av de tre forskarlagen på forskningen i sverige och på det omgivande samhället. I detta ingår att ställa frågor om hur strålsäkerhetsforskningen har utvecklats men även hur kunskapsspridning och vidareutbildning inom relevanta branscher har påverkats av satsningen. Uppdraget genomförs genom platsbesök, intervjuer, sammanställning av data och en kvalitetsgranskning av forskningen som genomförs av experter inom vartdera området. Utvärderingen avslutas med en bedömning av forskningsmiljöernas förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.