Diskrimineringsombudsmannen

Oxford Research har fått i uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen att framställa två forskningsöversikter. Den ena ska samla forskning om trakasserier i arbetsliv och skola och den andra forskning om rekrytering i arbetslivet. Båda översikterna kommer att inkludera forskning som publicerats av forskare vid svenska universitet och högskolor från och med år 2000. Syftet med översikterna är att utgöra en teoretisk grund för DO:s personal och andra som arbetar med liknande frågor. Översikterna kommer även att belysa områden där forskning saknas.