Oxford Research analyserar turistinformationen i Skåne med utgångspunkt i det digitala skiftet

Oxford Research ska på uppdrag av Tourism in Skåne genomföra en kartläggning och analys av effektivitet och organisation av turistinformationen i Skånes 33 kommuner. Projektet syftar till att ge underlag för innovativa förslag för förnyelse och ökad samverkan för att svara upp mot behov i och med det digitala skiftet. Uppdraget ska utmynna i ett koncept för kommunövergripande kompetensnoder med utvecklingskompetens och service till stöd för värdskap i företag och aktörer i Skånes besöksnäring.

Tourism in Skåne är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag och detta projekt är en del i ett omfattande utvecklingsarbete för att leda Skåne till att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer.

För mer information, kontakta analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se