Utvärdering av Nationella Sekretariatet för Genusforskning

Oxford Research har fått i uppdrag av Göteborgs universitet att utvärdera Nationella Sekretariatet för Genusforskning som är förlagt där. Uppdraget avslutas under tidig höst 2014 och syftar till att skapa ett underlag som Nationella Sekretariatet för Genusforskning kan använda för framtida prioriteringar av såväl intern organisation som extern verksamhet. Mer information om Nationella Sekretariatet för Genusforsknings arbete finns på www.genus.se.