Regionerna i Östra Mellansverige har bett Oxford Research att stödja arbetet med grön omställning.

Stödet tar sikte på hur regionalt utvecklingsansvariga ska arbeta gemensamt med grön omställning under kommande programperiod i EU:s struktur- och investeringsfonder.

Uppdraget innehåller följande moment:

  • En kartläggning av förväntningar om behov, inriktning och organisering bland berörda aktörer.
  • Ett sonderande moment som syftar till att forma aktörernas arbetsprocesser.
  • Ett moment som prövar inriktning och organisering mot de förslag som framkommit i de två första momenten.
  • Ett verifierande moment som ska fastslå vägen framåt för grönt omställningsarbete i regionerna.

Uppdraget består av individuella intervjuer och gruppintervjuer med relevanta aktörer. Slutrapportering sker i augusti 2021.