Förväntningarna är höga på att företags miljöarbete inte bara ska generera en miljövänligare industri, utan också arbetstillfällen. En ny EU-studie som genomförts med hjälp av Oxford Research pekar på att förhoppningarna varit alltför optimistiska

EU-myndigheten Eurofound har med hjälp av Oxford Research kartlagt den effekt som industriernas miljöarbete har på antalet anställda och utformningen av tjänster. Resultaten visar att företags miljöarbete visserligen omdistributerar jobb mellan olika branscher men att det haft lite inverkan på antalet arbetstillfällen. Miljöarbetet skapar sällan nya yrkesgrupper utan stimulerar snarare utvecklingen av befintliga kunskaper inom företagen.

– Studien visar att företag ofta inte behöver skapa några nya tjänster för att underlätta övergången till en grönare ekonomi. Den fallstudie vi genomförde av Ikea i Sverige visar att det inte alltid behöver finnas några motsättningar mellan att vara miljövänlig och kostnadsmedveten.

Undersökningen genomfördes bland tio branscher i EU:s 27 medlemsländer. Oxford Research har bidragit till studien med sin expertis på den svenska arbetsmarknaden och gjort fallstudier av bland annat Ikeas miljöarbete.

För mer information kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se eller ladda ner rapporten här.