Följeforskning av Invest in Skånes projekt ”Grow International Southern Sweden”

Projektet Grow international Southern Sweden riktar sig främst mot små och medelstora företag inom livsmedel-, förpacknings- och tillverkningsindustrin, och tar sin utgångspunkt i målgruppens behov av internationalisering. Målet med projektet är att bidra till ökad internationalisering och stärkt konkurrenskraft hos de deltagande företagen. Detta genom att de deltagande företagen får bättre kunskap om hur man gör affärer utomlands samt knyter till sig långsiktiga internationella affärskontakter. Inom ramen för projektet kommer de deltagande företagen bland annat att erbjudas olika kompetenshöjande aktiviteter kring affärsmodeller, marknads- och kundanalyser, affärskultur och säljträning, samt få medverka på internationella mässor och konferenser