Oxford Group har fått i uppdrag av ESPON Managing Authority att genomföra en halvtidsutvärdering av ESPON 2020-programmet. Uppdraget syftar bland annat till att belysa genomförandet hittills samt att bedöma resultaten och hur de används.

ESPON 2020-programmet, som har pågått sedan 2016, är ett europeiskt samarbetsprogram som syftar till att främja den europeiska territoriella dimensionen, bland annat genom att tillhandahålla forskningsresultat och kunskap till offentliga myndigheter och andra politiska aktörer på en mångfald av nivåer.

Oxford Group har fått i uppdrag att utvärdera programmets implementering och projektresultatens användning inom olika politikområden. Uppdraget genomförs som ett samarbete mellan Oxford Research Sverige och Oxford Research Danmark och består av detaljerade skrivbordstudier, intervjuer med aktörer inom ESPON, projektdeltagare och målgrupper samt en omfattande analys av det samlade materialet.