Oxford Research sammanställer internationell forskning om metoder som motverkar diskriminering vid rekrytering

På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska Oxford Research sammanställa internationell forskning om metoder för att motverka diskriminering vid rekryteringar i arbetslivet. Resultaten från en av Oxford Researchs tidigare forskningsöversikter på området visade tydligt att diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder förekommer vid rekrytering till svenska arbetsplatser. Syftet med den nya forskningsöversikten är att göra en sammanställning av metoder som kan användas för att motverka diskriminering eller främja inkludering vid rekryteringar.

DO är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Resultatet av den översikt som Oxford Research tar fram kommer att utgöra ett underlag i DO:s främjandearbete.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se