Oxford Research kartlägger industrier i Östra Mellansverige

Oxford Research genomför tillsammans med Swerea IVF en kartläggning av industrier och industrinära tjänstenäringar i Östra Mellansverige. Oxford Researchs arbete består av en kvantitativ kartläggning och fokuserar på grad av specialisering, näringslivsstruktur och utveckling samt kompetenssammansättning inom industrin i regionen. Kartläggningen ska fungera som en grund för framtida vidare arbete med Nyindustrialiseringsstrategin – Smart industri. Tillväxtverket ansvarar för att sprida kunskap om nyindustrialiseringsstrategin samt stödja regionernas genomförande av strategin.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson,  hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se , +46 72 732 89 17.