Vad kan Stockholmsregionen lära från andra städer?

Som ett led i genomförandet av Stockholmsregionens innovationsstrategi har Oxford Research fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm att inhämta goda exempel på regionalt utvecklingsarbete från andra städer runt om i världen. De goda exemplen ska ge lärdomar om framgångsrikt utvecklingsarbete inom de fem fokusområden som den nya innovationsstrategin består av: Forsknings- och innovationsstruktur, Innovationsupphandling, Kapitalförsörjning, Tvärvetenskap och Globalt attraktiv. I projektet samarbetar vi med våra kollegor i Köpenhamn samt våra partners i Österrike, KMU Austrian Institute for SME Research.

Mer om Stockholmsregionens innovationsstrategi här