Oxford Research och Ledningskonsulterna utvärderar på uppdrag av Luleå tekniska universitet det regionalfondsfinansierade projektet ESIS.

ESIS  startades 2008 och  är en förkortning för “elektronik system – ett regionalt Innovationssystem inom elektronik och inbyggda system”. Projektmålet är att skapa ett regionalt innovationssystem i norra Sverige, baserat på samverkan mellan elektronikföretag, produktägare och universitet. 

  Det är spännande och en utmaning att löpande utvärdera ett projekt som har uttalade långsiktiga ambitioner på att lyckas som ett innovationssystem med sikte på Europa 2020, säger Ylva Grauers, vd för Oxford Research.

För mer information kontakta vd Ylva Grauers på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller besök www.esis.se.