Uppdatering av aktörskarta över Stockholmregionens innovationssystem

Länsstyrelsen i Stockholms Län gav i våras Oxford Research i uppdrag att uppdatera samt utveckla aktörskartan över Stockholmregionens innovationssystem så att den skulle vara fortsatt relevant för det regionala utvecklingsarbetet. Aktörskartan har sedan 2011 arbetats fram i olika steg och syftet har varit att den ska öka kunskapen om de aktörer som på olika sätt arbetar för att främja innovationer och nya företag i Stockholmsregionen. Kartan ska även ge en så heltäckande bild som möjligt av regionens innovationssystem.

Oxford Research har kompletterat och utvecklat aktörskartan genom en kombination av skrivbordsundersökningar och telefonintervjuer. Den uppdaterade aktörskartan presenterades i juni 2015.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers,    ylva.grauers@oxfordresearch.se