Region Värmland har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en intersektionell jämställdhetsanalys av spridningen och fördelningen av regionala tillväxtmedel i Värmland.

Målbilden för resultatet är ett kunskapsunderlag som kan användas för att förbättra fördelningen av projektmedel utifrån ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv och även leda till ökad effekt av det regionala tillväxtarbetet.

Arbetet innefattar att skapa en databas bestående av 163 godkända ansökningar från år 2013 och 2016 för att kartlägga och analysera hur medel fördelats utefter bransch, region och kön. Kartläggningen innehåller även en bedömning av projektens jämställdhetsperspektiv samt intervjuer med ansvariga handläggare.

Oxford Research samarbetar i detta uppdrag med Pernilla Alexandersson. Pernilla är jämställdhetspexpert och VD för Sveriges ledande konsultfirma inom normer, jämlikhet och mångfald:  Add Gender.

Kartläggnings- och analysarbetet kommer att slutföras i oktober 2017 och presenteras i form av en rapport.