Under de senaste åren har flera forskare vid svenska universitet och högskolor studerat förekomst och bakomliggande mekanismer för islamofobi i Sverige. På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen sammanställer Oxford Research nu kunskapen.

Som begrepp och företeelse började islamofobi studeras för omkring 15 år sedan. I Sverige har islamofobin studerats genom enkäter som fokuserat på att undersöka vuxnas och ungdomars attityder gentemot islam och muslimer. En annan typ av studier har undersökt hur muslimer och islam presenteras i exempelvis media och den politiska debatten. En mängd studier har även påvisat islamofobi i form av diskriminering av personer med muslimsk, arabisk eller förmodad muslimsk bakgrund i deras vardag.

Studien genomförs på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Pieter Bevelander vid Malmö Högskola och Jonas Otterbäck vid Lunds universitet.

För mer information kontakta analytiker Emilia Johansson på emilia.johansson@oxfordresearch.se.