Uppdragsgivare: Landskrona kommun.

Oxford Research utvärderar ESF-projektet “Jämlika Landskrona”, som syftar till att utbilda chefer hos Landskronas största arbetsgivare i jämlikhet. Syftet med projektet är att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte till chefer i Landskrona kommun för att påverka attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör jämlikhet.

Oxford Research kommer att finnas med som processtöd och utvärderare av projektet och arbeta för att projektet ska nå sina mål på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med så kallad lärande utvärdering och vi ser fram emot att assistera projektet i deras strävan mot ett mer jämlikt Landskrona. Vi ska också arbeta aktivt med att sprida kunskapen om hur man i projektet arbetar för att utbilda cheferna i Landskrona kommun så att erfarenheterna kommer en större krets till del.