Nyanländas behov i Stockholmsregionen

Inom ramen för Länsstyrelsen i Stockholms uppdrag från Tillväxtverket att arbeta med jämställd regional tillväxt, kommer Oxford Research att ta fram en nulägesanalys med fokus på nyanländas behov.

Analysen kommer att ha ett intersektionellt perspektiv, och synliggöra utvecklingsområden och prioriteringar för insatser för nyanlända i Stockholms län inom ramen för arbetet med jämställd regional tillväxt, med fokus på kompetens och arbetsmarknad.  Förutom statistik kommer kartläggningen utgå från intervjuer med experter på området samt en kunskapsöversikt.

För mer information, kontakta Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se.