Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhet. Oxford Research ska nu kartlägga behoven av jämställdhetsintegrering i Stockholms län. Uppdraget genomförs för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Jämställdhetsintegrering innebär att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslutsprocesser på alla nivåer. Inom EU har jämställdhetsintegrering använts som strategi för jämställdhet under hela 2000-talet. I Sverige ansvarar länsstyrelserna för
jämställdhetsintegrering på regional nivå. Oxford Research har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att kartlägga befintligt kunskapsunderlag kring behoven av jämställdhetsintegrering i regionen. Resultaten ska användas som underlag till länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering som lämnas till regeringen i februari 2014.

Behov av jämställdhetsintegrering kan uppstå på grund av ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor. Exempelvis att fler män än kvinnor befinner sig på höga positioner i näringslivet eller att det finns normer i arbetslivet som försvårar pappors möjligheter att vara föräldralediga.

Behoven kan också finnas även om ett aktivt jämställdhetsarbete pågår. Även om insatser finns behöver inte det betyda att möjligheterna för kvinnor och män blir mindre ojämställda.