På uppdrag av Region Halland tar vi fram en metod för jämställdhets- och rättighetsintegrering av de regionala tillväxtmedlen

Oxford Research kommer att på uppdrag av Reigon Halland ta fram en skräddarsydd metod för jämställdhets- och rättighetsintegrering av de regionala tillväxtmedlen.

Syftet med uppdraget, som är en del av ett större utvecklingsarbete inom regionen, är att regionens invånare ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser, dvs. kan medverka och bidra på lika villkor i det regionala tillväxtarbetet. Målet är att den regionala tillväxten ska vara jämställd, jämlik och inkluderande.

Uppdraget kommer att genomföras i tre överlappande faser under mars-oktober 2017:

  1. Utvärdering och analys av befintliga processer och rutiner kring förmedling av regionala tillväxtmedel.
  2. Utveckling av en metod för Region Hallands rättighets- och jämställdhetsintegrering av regionala tillväxtmedel.
  3. Föreläsning och handledning kring det framtagna metodmaterialet.

Oxford Research samarbetar i detta uppdrag med Jenny Claesson. Jenny är marknadschef på Sveriges ledande konsultfirma inom normer, jämlikhet och mångfald: Add Gender. Hon är utbildad genusvetare från Stockholms universitet och har arbetat praktiskt med jämställdhet och inkludering i företag och organisationer på Add Gender sedan 2009.

För mer information, kontakta gärna Natalie Verständig, natalie.verstandig@oxfordresearch.se, +46 72 732 89 14.