Oxford Research kommer att genomföra två uppdrag för Länsstyrelsen Stockholm, som båda är del av arbetet med att ta fram en ny regional strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2018-2020.

Inledningsvis kommer vi att ta fram en nuläges- och behovsanalys för den regionala strategin. Analysen ska innehålla en översikt över tidigare arbete med jämställdhetsintegrering i Stockholmsregionen under 2014-2017.

Vidare kommer vi att facilitera en workshop med strategiska aktörer i Stockholms län, och dokumentera denna. Workshopen syftar till att samla in synpunkter och göra prioriteringar inför framtagandet av den nya strategin för jämställdhetsintegrering.

I detta arbete kan vi bygga vidare på den kompetens och erfarenhet vi har från tidigare uppdrag med koppling till Stockholms läns arbete med jämställdhetsintegrering, både från en analys av behov och insatser inför den nuvarande strategin och från en nulägesanalys av kommunernas arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet.

För mer information, kontakta gärna Anna-Karin Gustafsson, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se, +46(0)72-732 8919, eller  Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.