Oxford Research Norge har i samarbete med professorerna Ulla-Britt Lilleaas och Michael Kimmel haft ett treårigt projekt knutet till förståelsen av maskulinitetskulturer i det militära och om de hämmar eller främjar jämställdhet. Projektet som pågått under perioden 2011-2013 har nyligen uppmärksammats i norsk TV. Se inslaget i NRK Dagsrevyn