Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Oxford Research har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn att utvärdera de samordnade insatser som görs under projektnamnet Grenverket för att hjälpa ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, i Nynäshamn och Tyresö, att komma i arbete eller studier. Projektet har ett stort fokus på att utveckla nya metoder och samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och andra projekt som arbetar med liknande frågor. Målet är att anpassa insatserna efter de förutsättningar och behov som individerna har.

Utvärderingsuppdraget sker i samarbete med Ledningskonsulterna och sträcker sig till 2014. I uppdraget ingår att finnas med som processtöd och att arbeta för att projektets mål nås på bästa sätt. Oxford Research har lång erfarenhet av processutvärderingar sedan tidigare och ser fram emot att få bidra med dessa erfarenheter i detta projekt samt att sprida de lärdomar och metoder som projektet kommer att generera, för att dessa ska komma till nytta i andra projekt.