Under 2020–2021 är Oxford Research en del av ett konsortium som kartlägger socialtjänst inom EU med särskilt fokus på personligt riktade sociala tjänster för människor i utsatta situationer.

Kartläggningen genomförs på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) och leds av vårt partnerföretag Panteia i Nederländerna.

Målen för kartläggningen är att:

  • Beskriva socialtjänstsektorn i ett bredare sammanhang med tjänster av allmänt intresse
  • Ta fram en översikt av hur socialtjänsten utvecklats, inklusive dess olika roller, användargrupper och leverantörer
  • Kategorisera typer av socialtjänst baserat på deras olika funktioner, mål och användargrupper

Målen ska uppnås genom dokumentstudier och intervjuer samt konsultationer med nationella aktörer.

Oxford Research har huvudansvar för att kartlägga hur tillgång, kvalitet och positiv social påverkan inom socialtjänsten kan mätas. Utöver att undersöka hur mätning och utvärdering sker på nationell nivå kommer vi att undersöka om det Europeiska kvalitetsramverket för allmännyttiga tjänster från 2010 har implementerats.

Studien avrapporteras i juni 2021 genom en slutrapport till DG EMPL.