Kartläggning av utlandsägda arbetsställen för Invest in Skåne

Oxford Research har fått i uppdrag av Invest in Skåne att kartlägga utländska arbetsställen i Skåne. Syftet är att beskriva Skånes internationella näringsliv och peka på trender och tendenser i etableringar av utländska arbetsställen i Skåne. Vidare är syftet med uppdraget är att kontakter etableras med internationella företag i regionen för en förbättrad långsiktig dialog samt att få dem medvetna om den spännande region de verkar i. Därför sammanställer även Oxford Research en databas med kontaktuppgifter till de utlandsägda företagen verksamma i Skåne och Blekinge