Oxford Research undersöker kluster i Norra Mellansverige

Oxford Research har fått i uppdrag av Region Dalarna att undersöka kluster i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län – en del av pågående processer för smart specialisering. Extra intressant är att få vidareutveckla och testa regionernas klustermodeller. Där får både vi och regionerna nytta av vår erfarenhet av att modellera klusterutveckling och arbeta med smart specialisering för regional utveckling.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson,  hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se +46 72 732 89 17.