Stärkt ställning inom klusterutveckling och strategi med flera nya uppdrag

Oxford Research fortsätter att stärka sin position som en ledande aktör inom klusterområdet i Europa. Mellan 6-7 november anordnade Oxford Research sin årliga klusterkurs i Köpenhamn med deltagare från Norge, Danmark, Finland, Serbien, Ryssland, Saudi-Arabien, Tjeckien, Turkiet och Belgien. Sedan 2006 har Oxford Research tränat över 250 klusterledare och policymakare i klusterutveckling och strategi.

Vidare har Oxford Research i Norge nyligen vunnit upphandlingen för utvärdering av tre Norwegian Center of Expertise (NCE). NCE är ett norskt klusterutvecklingsprogram på nationell nivå utvecklat av Selskapet for Industriell Vekst (SIVA), Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Avslutningsvis har Oxford Research i Sverige startat upp utvärderingen av de sex klusterinitiativ i Skåne som delfinansieras av Region Skåne. Utvärderingen är en uppföljning utifrån den utvärderingsmodell som Oxford Research tog fram för Region Skåne 2011. Arbetet sker tillsammans med Emily Wise vid VINNOVA/FPI Lunds Universitet och avslutas i januari 2013