Under hösten 2020 kommer Oxford Research att på uppdrag av Tillväxtverket genomföra en kartläggning av kompetensförsörjningsbehov i små och medelstora företag (SMF).

De behov som identifieras i kartläggningen ska ställas mot Tillväxtverkets insatser för att stärka kompetensförsörjningen i SMF.

Uppdraget som helhet ska bland annat ge svar på:

  • Om Tillväxtverket har identifierat rätt fokusområden i sitt arbete för att stärka kompetensförsörjningen i SMF
  • Vilka konkreta förutsättningar som har betydelse för valet av insatser och metoder som bör prioriteras i Tillväxtverkets arbete
  • Om befintliga insatser som Tillväxtverket genomför bidrar till att de behov som finns i SMF tillgodoses

Uppdraget ska slutrapporteras och presenteras för Tillväxtverket i oktober 2020.