Nytt uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

Oxford Research ska vara ett stöd till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i genomförandet av ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla långsiktig kompetensförsörjning inom myndighetens ansvarsområde. Regeringsuppdraget ska genomföras i två steg: en förstudie och ett genomförandeprojekt. Oxford Research har fått i uppdrag att bidra med process- och kunskapsstöd under förstudien genom att delta i den ansvariga arbetsgruppens möten och bidra med kunskapsunderlag från forskning och egna undersökningar.

Förstudien pågår under mars och april 2017. Då ska arbetsgruppen ha tagit fram en plan för genomförandet av regeringsuppdraget. Regeringsuppdraget till SSM pågår sedan till och med september 2018, med en delrapport i september 2017.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.