Utökat uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

Oxford Research ska vara ett stöd till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i genomförandet av ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla långsiktig kompetensförsörjning inom myndighetens ansvarsområde. Regeringsuppdraget genomförs i två steg: en förstudie och ett genomförandeprojekt. Oxford Research har tidigare bistått myndigheten med process- och kunskapsstöd under projektets förstudiefas.

Oxford Research har nu fått i uppdrag att bistå Strålsäkerhetsmyndigheten i arbetet med regeringsuppdragets genomförandefas. Arbetet innefattar datainsamling och analys av kompetensförsörjningssystemet inom myndighetens ansvarsområde samt process- och kunskapsstöd framförallt i planering och etablering av en nationell samverkansplattform för kompetensfrågor.

Regeringsuppdraget till SSM, och Oxford Researchs arbete, pågår till och med september 2018, med en delrapport i september 2017.