Uppdragsgivare: Austrian Institute for SME Research

Oxford Research har fått i uppdrag att bidra med en svensk fallstudie till “5th Austrian Report on Creative Industries”. Uppdraget handlar om att ge ett good-practice exempel där en regional strategi initierats av en regional myndighet för att stödja kreativa näringar. Den svenska studien kommer belysa  Region Gävleborg som har arbetat aktivt och strategiskt med utveckling av kulturella och kreativa näringar sedan 2006