Regeringen ökar anslaget för Kultur för äldre med 30 miljoner. Satsningen motiveras utifrån slutsatser i Oxford Researchs utvärdering.

Oxford Research har sedan maj 2012 utvärderat regeringssatsningen Kultur för äldre, som genomförts via Statens Kulturråd. Utvärderingen har syftat till att tillvarata lärdomar och metoder för kultur för äldre inom vård och omsorg, men också att identifiera effekterna av satsningen. Nyligen beslutade regeringen att satsningen på kultur för äldre ska fortsätta och ytterligare 30 miljoner kr har avsatts för att stärka äldres delaktighet i kulturlivet.

Oxford Research utvärdering kommer att presenteras på en nordisk konferens i november  2013. Mer information om konferensen kommer inom kort. Mer information finns även i regeringens pressmeddelande.

För mer information kontakta analytiker Caroline Holmgren på caroline.holmgren@oxfordresearch.se.