Den 28 november 2013 avrapporterades utvärderingen av regeringsinitiativet Kultur för äldre. Satsningen har bedrivits sedan 2011, under ledning av Statens Kulturråd, med målet att öka äldres delaktighet i kulturlivet, förbättra det systematiska arbetet och kvaliteten i de kulturupplevelser som erbjuds äldre inom vård och omsorg. Oxford Research har nu fått i uppdrag att undersöka hur skånska ungdomar på högstadiet och gymnasiet påverkas i sitt lärande och som samhällsmedborgare av att besöka Skånes regionala museer genom skolan.

Tillsammans med Carolina Malm vid Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik kommer Oxford Research att undersöka vad och hur eleverna lär sig och hur de upplever museernas digitala verktyg. Oxford Research har även i uppdrag att processutvärdera Kultur på recept 2.0, ett omskrivet pionjärprojekt under ledning av Region Skåne och FINSAM som utmanar synen på rehabilitering och hur vården och kulturen kan samverka.

Kultur på recept 2.0 har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt, genom att undersöka hur människor med sjukskrivningar eller psykisk ohälsa påverkas hälsomässigt av regelbundna kulturupplevelser. Kultur på recept är geografiskt begränsat till Helsingborg och vänder sig till vuxna med lätta och medelsvåra depressioner, stress, ångest, långvarig smärta i nacke, axel och rygg samt generaliserad smärta. Som ett alternativ till traditionell behandling, erbjuds deltagare ur målgruppen regelbundna kulturupplevelser ledda av professionella kulturpedagoger, på recept av sin läkare. Dessa möten och upplevelser fungerar som ett komplement till den vanliga “vita” vården som bedrivs av sjukvården i Skåne. En medicinsk uppföljning med fokus på deltagarnas mätbara hälsa pågår parallellt med processutvärderingen, under ledning av Ingemar Petterson, läkare och professor i försäkringsmedicin vid Lunds universitet via EpiCentrum Skåne.

Oxford Research kommer med stöd av Julia Romanowska, forskare vid Karolinska Institutet och skapare av Schibbolet-metoden, att kartlägga projektets processer för att systematiskt kunna beskriva de omständigheter, bakomliggande faktorer, och rollfördelning som möjliggör samverkan där projektets resultat och metoder blir en gränsöverskridande angelägenhet med patienten i centrum.

För mer information, kontakta analytiker Caroline Holmgren på caroline.holmgren@oxfordresearch.se. Se också hur hon kommenterar resultaten från utvärderingen av Kultur för äldre på SVT