Oxford Research ska under två och ett halvt år följa den gröna investeringsfonden i en lärande utvärdering.

Den gröna investeringsfonden vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen. Fonden inriktar sig på företag i startfasen och är en satsning på 650 miljoner kronor. Investeringar ska genomföras i cirka 50 företag till och med år 2023.

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en lärande utvärdering av den nystartade fonden.

– Utvärderingen ger oss en unik möjlighet att från början vara med i detta intressanta initiativ för att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, säger Sofia Avdeitchikova, projektledare på Oxford Research.
I oktober 2016 slöt Tillväxtverket avtal med Almi Invest om genomförandet av den gröna investeringsfonden, som ska investera i innovativa klimatföretag. Investeringar ska genomföras i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av landet och sektorer.