Oxford Research har fått fortsatt förtroende att löpande utvärdera projektet RIT – Rymd för innovation och tillväxt – med bas på Luleå tekniska universitetet, LTU. Uppdraget pågår fram till 2021 och innefattar analys, utvärdering och löpande stöd till projektledningen.

Mellan mars 2016 och december 2018 följde Oxford Research projektet RIT – Rymd för innovation och tillväxt – som syftade till att stärka det regionala samarbetet inom rymdbranschen i Övre Norrland. Under våren 2019 blev det klart att vi får fortsatt förtroende av Luleå tekniska universitet  att utvärdera fortsättningsprojektet, RIT 2021.

RIT 2021 fokuserar på utvecklingen av rymdsektorn i Övre Norrland. Projektets huvudmål är att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom rymdbranschen med en bas inom samverkan, forskning, testdriven utveckling och klusterbildning. Målgrupper för projektet är regionala rymdaktörer, små och medelstora företag och akademin. Projektet består av fyra arbetspaket:

  1. Forskning- och utvecklingsprojekt
  2. ”Testbed Space”
  3. Innovationsstöd
  4. Klusterbildning

Som utvärderare kommer Oxford Research att bistå med analys, utvärdering och löpande stöd till projektledningen i projektets genomförande. Vi kommer bland annat att stötta och stärka uppföljningen av projektets resultat och effekter samt fungera som bollplank för samverkansmöjligheter inom det innovationsfrämjande systemet. I rapporteringen tar vi hänsyn till Tillväxtverkets riktlinjer för löpande lärande utvärderingar.