Oxford Research har fått i uppdrag att löpande utvärdera projektet Växtzon 2 med finansiering från de fem regionerna i Östra Mellansverige och från EU:s regionala utvecklingsfond. Uppdragsgivare är Västerås Science Park som leder ett konsortium av 11 science parks och inkubatorer som genomför projektet.

Acceleratorprogrammet inom Växtzon 2 består av två spår, ett mindre omfattande spår som ska nå 200 företag och ett mer omfattande spår som ska involvera 40 företag i ett flerårigt program. Målgruppen är befintliga innovativa företag med en hög ambition och potential för en accelererad tillväxt. Förutom att driva stödprogrammet kommer projektet att utveckla samverkan mellan projektparterna samt med lärosäten, storföretag och andra utvecklingsaktörer, för att etablera en mer effektiv plattform för näringslivsutveckling i Östra Mellansverige.

Oxford Researchs uppdrag startar sommaren 2018 och pågår i tre år till mitten av 2021. Uppgifterna är både att löpande utvärdera projektets genomförande och resultat samt att bidra till lärande.