Oxford Research får i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en analys av sambandet mellan mångfald och tillväxt

Uppdraget består dels av en kunskapsöversikt med syfte att undersöka sambandet mellan mångfald och tillväxt samt utmaningar och möjligheter för små- och medelstora företag (SMF) att åstadkomma större mångfald i sin rekryteringsbas, dels en kartläggning av ett antal branschorganisationers, rekryteringsföretags och SMFs respektive roller och arbete i mångfaldsfrågor.

Målet är att studiens resultat ska kunna användas av Tillväxtverket internt, men också utgöra ett kunskapsunderlag och en good practice-sammanställning för SMF. Som en del i Tillväxtverkets process att stödja företag att bredda sina rekryteringsbaser ska studien också kunna användas av regionalt utvecklingsansvariga, det företagsfrämjande systemet och branschorganisationer. Centrala aktörer på området kompetensförsörjning, såsom statliga myndigheter och departement, ska också kunna ha användning av studien.

Uppdraget kommer att genomföras under hösten 2016.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 17.