Oxford Research har på uppdrag av Kanadas ambassad i Köpenhamn kartlagt trender för upphandling av medicinteknik i Sverige.

Studien visar att upphandling av medicinteknik präglas av en hög prismedvetenhet, kortsiktiga investeringsplaner och ett stort behov av lättillgänglig service. För att öka effektiviteten och få ner kostnader för medicinteknisk utrustning har upphandlingsförfarandet blivit alltmer centraliserat. En annan tydlig trend är ett ökat intresse för innovationsupphandling, vilket vi lär ser mer av i framtiden. Det största inköpsbehovet de närmsta tre åren finns inom bild- och funktionsmedicin.

Undersökningen genomfördes bland upphandlings- och inköpschefer på Sveriges tio största sjukhus. En liknande studie genomfördes på danska sjukhus av Oxford Research i Danmark.

För mer information kontakta Caroline Holmgren:
caroline.holmgren@oxfordresearch.se
072 – 732 89 18